Өнөөдөр 2015 оны 11-р сарын 25, Лхагва гариг Мэдээ Ажлын байр Шилэн данс Нэвтрэх Холбоо барих
MON ENG

Нэвтрэх хуудас

Хурлын зар

Зохицуулах зөвлөлийн 2015 оны ээлжит 11-р хурлын тов зарлагдлаа
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн ээлжит Арван нэг дүгээр хурал
Зохицуулах зөвлөлийн 2015 оны ээлжит 10-р хурлын тов зарлагдлаа
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн ээлжит Аравдугаар хурал

Хурлын шийдвэр

Зохицуулах зөвлөлийн 2015 оны ээлжит XI хурал болов
Зохицуулах зөвлөлийн 2015 оны ээлжит XI хурал болов
Зохицуулах зөвлөлийн 2015 оны ээлжит X хурал болов
Зохицуулах зөвлөлийн 2015 оны ээлжит X хурал болов

Хууль, тогтоомж

Энэ хуулийн зорилт нь бараа, бүтээгдэхүүн /цаашид “бараа” гэх/ худалдах, худалдан авах, ажил гүйцэтгэх болон үйлчилгээ үзүүлэх явцад хэрэглэгчийн эрхийг хамг...
Энэ хуулийн зорилт нь нийтийн ашиг сонирхол, хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчин, улс орны аюулгүй байдалд хохирол учруулж болзошгүй, тодорхой нөхцөл, на...
Энэ хуулийн зорилт нь хот, суурины хэрэглэгчийг стандартын шаардлагад нийцсэн цэвэр усаар хангах, хэрэглээнээс гарсан бохир усыг татан зайлуулах, цэвэрлэх зо...

Файлын сан

Ус үндэсний хөтөлбөр, үйл ажиллагааны хөтөлбөр
Ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээ эрхлэх байгууллага
Орон сууцны ашиглалт, үйлчилгээ эрхлэх байгууллага
Хөдөө, орон нутгийн ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээ эрхлэх байгууллага

Түгээмэл асуулт

Хангагч компанийн техник үйлчилгээний алба, хэсгээс бүх төрлийн тоолуур, гүйдлийн трансформаторыг шалгах, засвар үйлчилгээ хийх, сольж угсрах, тоолуурт гадны хэрэглээ орсон эсэхийг шалгах, тоолуурт лац, таг тавих зэрэг үйлчилгээг үзүүлдэг.
Хангагч компанийн техник үйлчилгээний алба, хэсгээс бүх төрлийн тоолуур, гүйдлийн трансформаторыг шалгах, засвар үйлчилгээ хийх, сольж угсрах, тоолуурт гадны хэрэглээ орсон эсэхийг шалгах, тоолуурт лац, таг тавих зэрэг үйлчилгээг үзүүлдэг.
Хангагч компанийн техник үйлчилгээний алба, хэсгээс бүх төрлийн тоолуур, гүйдлийн трансформаторыг шалгах, засвар үйлчилгээ хийх, сольж угсрах, тоолуурт гадны хэрэглээ орсон эсэхийг шалгах, тоолуурт лац, таг тавих зэрэг үйлчилгээг үзүүлдэг.
Хангагч компанийн техник үйлчилгээний алба, хэсгээс бүх төрлийн тоолуур, гүйдлийн трансформаторыг шалгах, засвар үйлчилгээ хийх, сольж угсрах, тоолуурт гадны хэрэглээ орсон эсэхийг шалгах, тоолуурт лац, таг тавих зэрэг үйлчилгээг үзүүлдэг.

Усны тооцоолуур

 • Цэвэр ус:   Тариф:   Төлөх дүн:
  Бохир ус:   Тариф:   Төлөх дүн:
  Нийт төлбөр /суурь хураамж багтсан, НӨАТ-тай/:
  Усны зохицуулах зөвлөлийн 2015 оны 07-р сарын 31-ний 44 дугаар тогтоолоор батлагдсан тарифын дагуу орон сууцны тоолууртай өрхийн усны үйлчилгээний тарифын тооцоо
 • Цэвэр ус:   Норм/м3/   Тариф:   Төлөх дүн:
  Бохир ус:   Норм/м3/   Тариф:   Төлөх дүн:
  Нийт төлбөр /суурь хураамж багтсан, НӨАТ-тай/:
  БОНХАЖ-ын сайдын 2015 оны 07-р сарын 30-ны А/301 тушаалаар батлагдсан төвлөрсөн системд холбогдсон орон сууцны ус хэрэглээний нормыг ашиглав.

Зургийн цомог

Видео сан