Нэвтрэх хуудас

Хурлын шийдвэр

Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит нэгдүгээр хурал боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит нэгдүгээр хуралдаан 2018 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдөр болж, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, усны үйлчилгээний тарифыг тогтоох...
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хуралдаан 2017 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр болж, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, усны үйлчилгээний тарифыг тогтоох
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хуралдаан 2017 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр болж, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, усны үйлчилгээний тарифыг тогтоох...
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хуралдаан 2017 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдөр болж, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, усны үйлчилгээний тарифыг тогтоох...
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хуралдаан 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр болж, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, усны үйлчилгээний тарифыг тогтоох...
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хуралдаан 2017 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдөр болж, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, усны үйлчилгээний тарифыг тогтоох...
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит бус хурал боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит бус хуралдаан 2017 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр болж, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, усны үйлчилгээний тариф тогтоох зэрэг
Зохицуулах зөвлөлийн 2017 оны ээлжит гуравдугаар хурал боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит гуравдугаар хуралдаан 2017 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр болж, тусгай зөвшөөрөл олгох, усны үйлчилгээний тариф тогтоох зэрэг асуудлыг
Зохицуулах зөвлөлийн 2017 оны ээлжит хоёрдугаар хурал боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хуралдаан 2017 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр болж, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэв
Зохицуулах зөвлөлийн 2017 оны ээлжит нэгдүгээр хурал боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хуралдаан 2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ний өдөр болж, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах болон хүчингүй болгох, усны үйлчилгээний
Зохицуулах зөвлөлийн 2017 оны ээлжит бус I хурал боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хуралдаан 2017 оны 1 дүгээр сарын 09-ний өдөр болж, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах болон хүчингүй болгох, усны үйлчилгээний
Зохицуулах зөвлөлийн 2016 оны ээлжит бус хурал боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит бус хурал болов.