Нэвтрэх хуудас

Хурлын шийдвэр

Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хуралдаан 2017 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр болж, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, усны үйлчилгээний тарифыг тогтоох...
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хуралдаан 2017 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдөр болж, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, усны үйлчилгээний тарифыг тогтоох...
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хуралдаан 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр болж, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, усны үйлчилгээний тарифыг тогтоох...
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хуралдаан 2017 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдөр болж, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, усны үйлчилгээний тарифыг тогтоох...
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит бус хурал боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит бус хуралдаан 2017 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр болж, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, усны үйлчилгээний тариф тогтоох зэрэг
Зохицуулах зөвлөлийн 2017 оны ээлжит гуравдугаар хурал боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит гуравдугаар хуралдаан 2017 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр болж, тусгай зөвшөөрөл олгох, усны үйлчилгээний тариф тогтоох зэрэг асуудлыг
Зохицуулах зөвлөлийн 2017 оны ээлжит хоёрдугаар хурал боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хуралдаан 2017 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр болж, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэв
Зохицуулах зөвлөлийн 2017 оны ээлжит нэгдүгээр хурал боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хуралдаан 2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ний өдөр болж, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах болон хүчингүй болгох, усны үйлчилгээний
Зохицуулах зөвлөлийн 2017 оны ээлжит бус I хурал боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хуралдаан 2017 оны 1 дүгээр сарын 09-ний өдөр болж, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах болон хүчингүй болгох, усны үйлчилгээний
Зохицуулах зөвлөлийн 2016 оны ээлжит бус хурал боллоо
Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит бус хурал болов.
Зохицуулах зөвлөлийн 2016 оны ээлжит 10-р хурал болов
Зохицуулах зөвлөлийн 2016 оны ээлжит 10-р хурал болов
Зохицуулах зөвлөлийн 2016 оны ээлжит 9-р хурал болов
Зохицуулах зөвлөлийн 2016 оны ээлжит 9-р хурал болов