Нэвтрэх хуудас

Хэвлэх

Төсөв, гүйцэтгэл

  • Санхүүгийн тайлан

2015 оны 1-р улирлын тайлан

2015 оны 2-р улирлын тайлан

2015 оны 3-р улирлын тайлан

2015 оны Аудитын хийгдсэн санхүүгийн байдлын тайлан

2016 оны 2-р улирлын тайлан

2016 оны хагас жилийн тайлан

2016 оны 10-р сарын 5 сая төгрөгнөөс дээш мөнгөн гүйлгээний тайлан

2016 оны 11-р сарын 5 сая төгрөгнөөс дээш мөнгөн гүйлгээний тайлан

2016 оны 12-р сарын 5 сая төгрөгнөөс дээш мөнгөн гүйлгээний тайлан

2016 оны Аудитын хийгдсэн санхүүгийн байдлын тайлан

2017 оны 1-р сарын 5 сая төгрөгнөөс дээш мөнгөн гүйлгээний тайлан

2017 оны 2-р сарын 5 сая төгрөгнөөс дээш мөнгөн гүйлгээний тайлан

2017 оны 3-р сарын 5 сая төгрөгнөөс дээш мөнгөн гүйлгээний тайлан

2017 оны 6-р сарын 30-ны өдрийг дуустал хугацааны 5 сая төгрөгнөөс дээш мөнгөн гүйлгээний тайлан

2017 оны хагас жилийн тайлан

2017 оны 9-р сарын 5 сая төгрөгнөөс дээш мөнгөн гүйлгээний тайлан

2017 оны 10-р сарын 5 сая төгрөгнөөс дээш мөнгөн гүйлгээний тайлан

2018 оны 4-р сарын 5 сая төгрөгнөөс дээш мөнгөн гүйлгээний тайлан

2018 оны 6-р сарын 5 сая төгрөгнөөс дээш мөнгөн гүйлгээний тайлан

2018 оны 7-р сарын 5 сая төгрөгнөөс дээш мөнгөн гүйлгээний тайлан

2018 оны эхний хагас жилийн тайлан

Холбогдох ажилтан:
Нягтлан бодогч Ч.Саранхүү
Утас: 7014-7448
И-мэйл: info@wsrc.mn