Нэвтрэх хуудас

Хэвлэх

Цэвэр, бохир усны тариф, төлбөр тооцох аргачлал батлагдлаа

Цэвэр, бохир усны тариф, төлбөр тооцох аргачлал батлагдлаа

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1, 10.2-д тус тус заасны дагуу Зохицуулах зөвлөлөөс “Цэвэр, бохир усны тариф, төлбөр тооцох аргачлал”-ыг шинэчлэн баталж, Захиргааны хэм хэмжээний улсын нэгдсэн санд  2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ны өдрийн 3846 дугаарт  бүртгүүллээ.

Цаашид тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллагууд тарифын саналын тооцоо, судалгаа ирүүлэхдээ дээрх батлагдсан аргачлалыг мөрдөж ажиллана уу.

“Цэвэр, бохир усны тариф, төлбөр тооцох аргачлал”-ыг эндээс татаж авна уу.

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн системээс үзэх бол энд дарна уу.