Нэвтрэх хуудас

Хэвлэх

Санал авч байна -“Гавшгай ус” ХХК

Санал авч байна -“Гавшгай ус” ХХК

Сэлэнгэ  аймгийн Сайхан суманд ус хангамж, ариутгах татуургын үйл ажиллагаа явуулдаг “Гавшгай ус” ХХК-аас цэвэр, бохир усны үнэ тарифаа нэмэгдүүлэх саналыг Зохицуулах зөвлөлд ирүүлсэн байна. Үүнтэй холбогдуулан хэрэглэгч та бүхнийг тус Зохицуулах зөвлөлийн info@wsrc.mn мэйл хаягаар болон 7014-7447 тоот утсаар дамжуулан тарифтай холбоотой саналаа өгөхийг хүсье. Үүнд:

  • Цэвэр усанд ахуйн хэрэглэгчийн тоолууртай тарифыг 0.80 төг/л, ААНБ-ын тарифыг 3.50 төг/л-р
  • Бохир усанд aхуйн хэрэглэгчийн тоолууртай тарифыг 0.80 төг/л, ААНБ-ын тарифыг 3.50 төг/л-р батлуулахаар санал ирүүлсэн байна.