Нэвтрэх хуудас

Хэвлэх

Санал авч байна - “Гавшгай ус”

Санал авч байна - “Гавшгай ус”

Сэлэнгэ  аймгийн Сайхан сумын ус хангамж, ариутгах татуургын үйл ажиллагаа явуулдаг “Гавшгай ус” ХХК-аас айл өрхийн тоолууртай хэрэглэгчийн цэвэр, бохир усны үнэ тарифаа нэмэгдүүлэх саналыг Зохицуулах зөвлөлд ирүүлсэн байна. Үүнтэй холбогдуулан хэрэглэгч та бүхнийг тус Зохицуулах зөвлөлийн info@wsrc.mn мэйл хаягаар болон 7014-7444 тоот утсаар дамжуулан тарифтай холбоотой саналаа өгөхийг хүсье. Үүнд:

  • Цэвэр усанд ауйн хэрэглэгчийн тоолууртай тарифыг 1.20 төг/л-р,
  • Бохир усанд aхуйн хэрэглэгчийн тоолууртай тарифыг 1.20 төг/л-р шинэчлэн батлуулахаар санал ирүүлсэн байна.