Нэвтрэх хуудас

Хэвлэх

Санал авч байна - 30

Санал авч байна - 30

Сэлэнгэ  аймагийн Сүхбаатар сумын ус хангамж, ариутгах татуургын үйл ажиллагаа явуулдаг “Урсгал ус” ХХК-аас цэвэр, бохир усны үнэ тарифаа нэмэгдүүлэх саналыг Зохицуулах зөвлөлд ирүүлсэн байна. Үүнтэй холбогдуулан хэрэглэгч та бүхнийг тус Зохицуулах зөвлөлийн info@wsrc.mn мэйл хаягаар болон 7014-7444 тоот утсаар дамжуулан тарифтай холбоотой саналаа өгөхийг хүсье. Үүнд:

  • Цэвэр усанд ауйн хэрэглэгчийн тоолууртай тарифыг 1.575 төг/л, тоолуургүй хэрэглэгчийн тарифыг 0.704 төг/л, ААНБ-ын тарифыг 2.725 төг/л, ус түгээх байрны хэрэглэгчийн тарифыг 2.000 төг/л-р,ААНБ-ын зөөврийн тарифыг 2.725 төг/л-р
  • Бохир усанд aхуйн хэрэглэгчийн тоолууртай тарифыг 1.785 төг/л, тоолуургүй хэрэглэгчийн тарифыг 0.784 төг/л, ААНБ-ын тарифыг 4.800 төг/л, Бохир ус татан зайлуулах зөөврийн тарифыг 5.400 төг/л-р батлуулахаар санал ирүүлсэн байна.