Нэвтрэх хуудас

Хэвлэх

Санал авч байна - 29

Санал авч байна - 29

     “Ус сувгийн удирдах газар" ОНӨААТҮГ-аас Улаанбаатар хотод мөрдөгдөж буй ус хангамж, ариутгах татуургын үйлчилгээний тариф шинэчлэх саналаа тус Зохицуулах зөвлөлд ирүүлсэн байна. Үүнтэй холбогдуулан хэрэглэгч та бүхнийг тус Зохицуулах зөвлөлийн info@wsrc.mn мэйл хаягаар болон 7014-7447 тоот утсаар дамжуулан тарифтай холбоотой саналаа өгөхийг хүсье. Үүнд:

  • Хэрэглэгчдийн цэвэр, бохир усны тарифыг 26 хувь өсгөхөөр,
  • Зуслангийн ус түгээх байрны тариф болон айлд зөөврөөр цэвэр ус түгээх тарифыг тус тус 10 хувь өсгөхөөр санал ирүүлсэн байна.