Нэвтрэх хуудас

Хэвлэх

Аж ахуйн харилцааны дүрмийг шинэчлэн баталлаа

Аж ахуйн харилцааны дүрмийг шинэчлэн баталлаа

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.8-д заасны дагуу тус Зохицуулах зөвлөлөөс “Аж ахуйн харилцааны дүрэм”-ийг шинэчлэн баталж, Улсын бүртгэлд 2017 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 3744 дугаарт бүртгүүллээ.

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хоорондын аж ахуйн харилцааны дүрмийг эндээс татаж авна уу.