Нэвтрэх хуудас

Хэвлэх

Зохицуулах зөвлөлийн 2019 оны ээлжит хоёрдугаар хурал боллоо

Зохицуулах зөвлөлийн 2019 оны ээлжит хоёрдугаар хурал боллоо

Зохицуулах зөвлөлийн 2019 оны ээлжит хоёрдугаар хуралдааныг 2019 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгуулж, хуульд заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах, хүчингүй болгох зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэн, шийдвэрлэв. Үүнд:

 Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн  12 дугаар зүйлд заасны дагуу:

  1. “Ай Ди Эм Эн” ХХК-д нийтийн аж ахуйн ажил, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг 3 жилийн хугацаатай шинээр олгов.
  2. “Ханжаргалант-Өргөө” ХХК, “Монватер” ХХК, “Хаусинг холд” ХХК, “Таункомфорд” ХХК-иудын тусгай зөвшөөрлийг тус бүр 3 жилийн хугацаатай сунгав.
  3. “Тэмүүн эгшигт-Өргөө” ХХК-ийн ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, засвар, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгов.