Нэвтрэх хуудас

Хэвлэх

“Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага”-д нэмэлт, өөрчлөлт орууллаа

 “Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага”-д нэмэлт, өөрчлөлт орууллаа

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.4-д заасны дагуу Зохицуулах зөвлөлөөс “Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулан баталж, Захиргааны хэм хэмжээний улсын нэгдсэн санд  2018 оны 01 дүгээр сарын 30-ний өдөр  бүртгүүллээ.

“Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага”-ын нэмэлт, өөрчлөлтийг эндээс татаж авна уу.

“Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага”-ыг бүрэн эхээр нь эндээс татаж авна уу.