Нэвтрэх хуудас

Хэвлэх

Санал авч байна - 32

Санал авч байна - 32

Багануур дүүргэгт ус хангамж, ариутгах татуургын үйл ажиллагаа явуулдаг “Багануур ус” ОНӨААТҮГ-аас цэвэр, бохир усны үнэ тарифаа нэмэгдүүлэх саналыг Зохицуулах зөвлөлд ирүүлсэн байна. Үүнтэй холбогдуулан хэрэглэгч та бүхнийг тус Зохицуулах зөвлөлийн info@wsrc.mn мэйл хаягаар болон 7014-7444 тоот утсаар дамжуулан тарифтай холбоотой саналаа өгөхийг хүсье. Үүнд:

  • Цэвэр усанд ауйн хэрэглэгчийн тоолууртай тарифыг 0.75 төг/л, тоолуургүй хэрэглэгчийн тарифыг 1.02 төг/л, ҮААНБ-ын тоолууртай тарифыг 1.363 төг/л, ҮААНБ-ын тоолуургүй тарифыг80 төг/л, спирт, архи, пиво, усны үйлдвэр, машин угаалгын газруудын тарифыг 1.80 төг/л, төсвийн байгууллага 1.818 төг/л, ноос, ноолуур, арьс шир, өлөн гэдэс боловсруулах үйлдвэр 1.80 төг/л -р,
  • Бохир усанд ауйн хэрэглэгчийн тоолууртай тарифыг 0.73 төг/л, тоолуургүй хэрэглэгчийн тарифыг 0.99 төг/л, ҮААНБ-ын тоолууртай тарифыг 1.363 төг/л, ҮААНБ-ын тоолуургүй тарифыг 1.80 төг/л, спирт, архи, пиво, усны үйлдвэр, машин угаалгын газруудын тарифыг 1.80 төг/л, төсвийн байгууллага 1.818 төг/л, ноос, ноолуур, арьс шир, өлөн гэдэс боловсруулах үйлдвэр 1.80 төг/л, Зөөврөөр бохир ус татан зайлуулах тариф 15.00 төг/л –р батлуулахаар санал ирүүлсэн байна.