Нэвтрэх хуудас

Хэвлэх

Анхааруулга

Доорх нэр бүхий байгууллагууд Зохицуулах зөвлөлтэй байгуулсан гэрээгээ зөрчиж, 2018 оны ус хангамж, ариутгах татуургын үйл ажиллагааны орлого, зардлын төлөвлөгөөг  хугацаанд нь ирүүлээгүй байна. Үүнд: 

- Сэлэнгэ аймгийн “Алтанбилэг” ХХК

- Улаанбаатар төмөр замын “ОСАҮ- 2-р анги" ХНН

- "Жигүүр гранд" ХХК

- "Бадамлах нар" ХХК

- "ГЭБА" ХХК

- "Легатоконстракшн" ХХК

- "Ариалогшир" ХХК

- "Цэцэн бээс" ХХК

- "Монхауз сервис" ХХК

- "Санкомфорт" ХХК

- "Ганманлай" ХХК

- "УНК" ХХК

Иймд 2017 оны 12-р сарын 25-ны дотор орлого, зардлын төлөвлөгөөг нөхөж ирүүлэхийг анхааруулж байна.