Нэвтрэх хуудас

Хэвлэх

Барилга, хот байгуулалтын салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлөг боллоо

Барилга, хот байгуулалтын салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлөг боллоо

 

 

Барилга, хот байгуулалтын салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлөг 2017 оны 06 дугаар сарын 16,17-ны өдрүүдэд Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулагдлаа.

Өдөрлөгт дараах байгууллагууд оролцсон. Үүнд:

  • Барилга, хот байгуулалтын яам
  • Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл
  • Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газар
  • Барилгын хөгжлийн төв
  • Нийслэлийн Газрын алба
  • Ус сувгийн удирдах газар
  • Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар
  • Хувийн нийтийн аж ахуйн байгууллагууд
  • Геодези, инженер геологийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж байгууллагын төлөөлөл /Геомастер” ХХК, “Геокад” ХХК, “Монмэп” ХХК, “Геосан” ХХК, “Инжгеотех” ХХК/
  • Төрийн бус байгууллагууд, мэргэжлийн холбоод г.м

Тус өдөрлөгт Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлөөс салбарын хууль тогтоомж, дүрэм журмууд болон өмнөх онуудад хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны тайлан, цаашид хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа ажлуудын талаар олон нийтэд сурталчлан танилцуулж, усны хэрэглээ, хэмнэлтийн талаарх видео танилцуулгыг олон нийтэд хүргэж,  иргэдийн санал, хүсэлтийг хүлээн авч холбогдох мэдээ мэдээлэл, заавар, зөвлөгөө, үйлчилгээг иргэд, олон нийтэд хүргэж ажиллаа.